TỔ CHỨC RA QUÂN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NGÀY4/8/2019

Tháng Tám 4, 2019 3:59 chiều

 TRƯỜNG MÂM NON NAM SƠN TỔ CHỨC RA QUÂN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NGÀY4/8/2019

            Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD ĐT Nam Trực về việc tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường năm 2019,  sự chỉ đạo và phân công nhiệm  vụ của UBND xã Nam Tiến và KH kế hoạch tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường của Hiệu trưởng t rường Mầm non Nam Sơn , hôm nay NGÀY4/8/2019 tập thể CB, GV, NV trường Mầm non Nam Sơn tổ chức ra quân làm tổng vệ sinh môi trường tại khu vực trước trong trường và trên đường, dưới sông trên đoạn đường dài gần 1 km.

Với sự chỉ đạo có hiệu quả của Ban chỉ đạo công tác Vệ sinh môi trường của nhà trường, chúng tôi đã  làm viêc nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao, làm tổng vệ sinh sạch sẽ khu vực đường trục trước trường học, khơi thông cống rãnh thoát nước, xử lý rác thải, làm tổng vệ sinh khuôn viên trong nhà trường và chăm sóc cây xanh để tạo môi trường sạch đẹp,trong lành.

Buổi ra quân làm tổng vệ sinh môi trường của tập thể CB, GV, NV t rường Mầm non Nam Sơn đã diễn ra nghiêm túc dạt  hiệu quả cao và được địa phương  cùng nhân dân đánh giá cao.  tập thể  CB, GV, NV trường Mầm non Nam Sơn phấn đấu xây dựng môi trường ngày càng  Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn,  hoàn thành xuất sắc kế hoạch của đ/c hiệu ttrưởng nhà trường.

                                                                                  Hiệu trưởng

 

                                                                              Hoàng Thị Dung