LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 6 tháng 5 năm 2019 đến ngày 11 tháng 5 năm 2019

Tháng Năm 6, 2019 8:46 sáng

                                               LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                              Từ ngày 6 tháng 5  năm 2019 đến ngày 11 tháng 5 năm 2019

Ngày Nội dung công việc

 

Người thực hiện
Thứ 2

 

– Hoạt động chuyên môn hàng ngày

– Rà soát kiểm tra HSSS  nuôi và  kiểm tra vệ sinh bếp ăn

 – Đ/c Hoàng Thị Dung

– Đ/c Nguyễn Thị Vân

Thứ 3

 

– Lập danh sách các cháu trong diện hộ nghèo, cận nghèo, lậph danh sách chàu được lĩnh tiền khuyến học xã năm 2019

– Triển khai công văn  số 57  bảo hiểm xã hội….

Công văn 240 tinh giảm  biên chế ngành GD

– Đ/c Nguyễn Thị Vân

 

–  Đ/c Hoàng Thị Dung

 

–  Đ/c Hoàng Thị Dung

 

Thứ 4

 

–  Họp PGD về Công văn 1129, Cv chuẩn HT vàg nghê nghiệp giáo viên

– Hoạt động chuyên môn hàng ngày

 –  Xây dựng thực đơn tuần  1+2 tháng 5/2019

 

– Đ/c Hoàng Thị Dung

– Đ/c Nguyễn Thị Vân

 

Thứ 5

 

–  Tập huấn phòng chống đuối nước cho trẻ

–  Tập huấn khảo sát trẻ tại pgd

 

– Đ/c Nguyễn Thị Vân

 – Đ/c Hoàng Thị Dung

Thứ 6

 

–  Làm việc tại đơn vị, làm sổ nuôi trong  ngày

– Họp Hội đồng thống nhất chương trình theo Công văn xây dựng thư viện thân thiện

– Đ/c Nguyễn Thị Vân

 – Đ/c Hoàng Thị Dung

Thứ 7

 

– Sinh hoạt chuyên đề phòng chống đuối nước cho trẻ – Đ/c Nguyễn Thị Vân

 – Đ/c Hoàng Thị Dung

                                                                                                      Hiệu trưởng