LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 20 tháng 5 năm 2019 đến ngày 25 tháng 5 năm 2019

Tháng Năm 18, 2019 3:19 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 20 tháng 5 năm 2019 đến ngày 25 tháng 5 năm 2019

Thứ/ Ngày Nội dung công việc

 

Người thực hiện
Thứ 2

 

– Hoạt động chuyên môn hàng ngày

– Rà soát kiểm tra HSSS  nuôi và  kiểm tra bếp ăn

– Nộp báo cáo kiểm tra giám sát xã

– báo cáo  cơ sở dự liệu ngành

 – Đ/c Hoàng Thị Dung

– Đ/c Nguyễn Thị Vân

– Đ/c Hoàng Thị Dung

 

Thứ 3

 

– Tiếp nhận đơn dạy hè của giáo viên

– Triển khai công văn  số 57  bảo hiểm xã hội….

Công văn 240 tinh giảm  biên chế ngành GD

– Duyệt lương tháng 5

 

–  Đ/c Hoàng Thị Dung

– Đ/c Nguyễn Thị Vân

–  Đ/c Hoàng Thị Dung

– Đ/c Ng, Thị Nhâm Tuất

Thứ 4

 

–  Tổng hợp theo Công văn 1129, Cv chuẩn HTnghề nghiệp giáo viên

– Hoạt động chuyên môn hàng ngày

 – Chuẩn bị hồ sơ báo cáo kiểm tra giám sát xã

 

– Đ/c Hoàng Thị Dung

– Đ/c Nguyễn Thị Vân

 

Thứ 5

 

– Hoạt động chuyên môn hàng ngày

 – Đón tiếp đoàn  kiểm tra giám sát xã

– Đ/c Nguyễn Thị Vân

 – Đ/c Hoàng Thị Dung

Thứ 6

 

–  Làm việc tại đơn vị, làm sổ nuôi trong  ngày

– Họp Hội đồng thống nhất chương trình theo Công văn xây dựng thư viện thân thiện

– Đ/c Nguyễn Thị Vân

 – Đ/c Hoàng Thị Dung

Thứ 7

 

– Họp phụ huynh 5 tuổi, họp phụ huynh và thu đơn xin học hè của phụ huynh 1,2,3,4, tuổi

– Tổng kết năm học

 

– Đ/c Nguyễn Thị Vân

 – Đ/c Hoàng Thị Dung

Chủ nhật

 VSMT cả ngày   – HĐSP nhà trường

 

                                                                                                          Hiệu trưởng