LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 13 tháng 5 năm 2019 đến ngày 18 tháng 5 năm 2019

Tháng Năm 13, 2019 9:49 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 13 tháng 5  năm 2019 đến ngày 18 tháng 5 năm 2019

Ngày Nội dung công việc

 

Người thực hiện
Thứ 2

 

– Hoạt động chuyên môn hàng ngày

– Rà soát kiểm tra HSSS  nuôi và  kiểm tra bếp ăn

– Nộp báo cáo kiểm tra giám sát xã

 – Đ/c Hoàng Thị Dung

– Đ/c Nguyễn Thị Vân

– Đ/c Hoàng Thị Dung

 

Thứ 3

 

– Duyệt kế hoạch phát triển năm học

– Triển khai công văn  số 57  bảo hiểm xã hội….

Công văn 240 tinh giảm  biên chế ngành GD

– Duyệt lương tháng 5

–  Đ/c Hoàng Thị Dung

– Đ/c Nguyễn Thị Vân

–  Đ/c Hoàng Thị Dung

– Đ/c Ng, Thị Nhâm Tuất

Thứ 4

 

–  Họp PGD về Công văn 1129, Cv chuẩn HT nghề nghiệp giáo viên

– Hoạt động chuyên môn hàng ngày

 –  Xây dựng cơ sở dự liệu ngành

 

– Đ/c Hoàng Thị Dung

– Đ/c Nguyễn Thị Vân

 

Thứ 5

 

– Hoạt động chuyên môn hàng ngày

 –  Xây dựng cơ sở dự liệu ngành

– Đ/c Nguyễn Thị Vân

 – Đ/c Hoàng Thị Dung

Thứ 6

 

–  Duyệt cơ sở dự liệu ngành Làm việc tại đơn vị, làm sổ nuôi trong  ngày

– Họp Hội đồng thống nhất chương trình theo Công văn xây dựng thư viện thân thiện

– Đ/c Nguyễn Thị Vân

 – Đ/c Hoàng Thị Dung

Thứ 7

 

– Sinh hoạt chuyên đề phòng chống đuối nước cho trẻ, chuẩn HT, GV – Đ/c Nguyễn Thị Vân

 – Đ/c Hoàng Thị Dung

                                                                                                                    Hiệu trưởng