Lịch công tác tuần từ 9/7 đến 14/7/2018

Tháng Bảy 11, 2018 7:22 sáng

Lịch công tác tuần từ 9/7 đến 14/7/2018

Ngày Sáng + Chiều Ban giám hiệu trực
 

Thứ 2

 

– Làm việc tại đơn vị

– Viết các bài tuyên truyền ngày 27/7 đến  các phụ huynh

 

 

  – Đ/c Hoàng Thị Dung

 

Thứ 3

– Làm việc tại đơn vị

– Xây dựng dự thảo kế hoạch năm học 2018-2019

 

– Đ/c Hoàng Thị Dung

Thứ 4

 

–  Làm việc tại đơn vị

– Hoàn thiện hồ sơ Cô lê Thị Nhung về nghỉ chế độ

 

 

– Đ/c Hoàng Thị Dung

Thứ 5

 

–  Làm việc tại  đơn vị

– Xây dựng thực đơn tuần 3 tháng 7

 

 

 – Đ/c Hoàng Thị Dung

 

Thứ 6

 

–  Làm việc tại đơn vị

– Nghiên cứu tài liệu tham khảo về quản lý

– Đ/c Nguyễn Thị Vân
Thứ 7 – Làm việc tại đơn vị

– Tổng hợp trẻ đến trường học hè

– Đ/c Nguyễn Thị Vân

                                                                                                                 Hiệu trưởng