Lịch công tác tuần từ 11/6 đến 16/6/2018

Tháng Sáu 15, 2018 9:35 sáng

Lịch công tác tuần từ 11/6 đến 16/6/2018

Ngày Sáng + Chiều

Ban giám hiệu trực

 

Thứ 2

 

– Làm việc tại cơ quan

– Hoàn thiện đơn đăng ký của phụ huynh

– Đón trẻ học hè

 

  – Đ/c Hoàng Thị Dung

 

Thứ 3

– Làm việc tại cơ quan

– Hoàn thiện hồ sơ thi đua

 

– Đ/c Hoàng Thị Dung

Thứ 4

 

–  Làm việc tại cơ quan

– Hoàn thiện hồ sơ Cô lê Thị Nhung về nghỉ chế độ

 

 

– Đ/c Hoàng Thị Dung

Thứ 5

 

–  Làm việc với cơ quan BH XH Huyện

 v/v Hoàn thiện hồ sơ CSSKBĐ cho học sinh năm 2017

– Đăng ký tài liệu năm học 2018-2019

 

 

 – Đ/c Hoàng Thị Dung

 

Thứ 6

 

–  Làm việc tại cơ quan

– Nộp đăng ký tài liệu năm học 2018-2019

– Đ/c Hoàng Thị Dung

– Đ/c Nguyễn Thị Vân

Thứ 7 – Làm việc tại cơ quan

– Tổng hợp trẻ đến trường học hè

– Đ/c Hoàng Thị Dung