Lịch công tác tuần 3 tháng 6 từ ngày 19-24/6/2017

Tháng Sáu 16, 2017 4:34 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 tháng 6 năm 2017

Từ ngày 19/6 đến ngày 24/6 /2017

 

            Ngày/tháng Sáng Chiều
Thứ 2Ngày 19/6 – Làm việc tại trường Đ/C DUNG trực hè-Hoạt động chuyên môn ( GV)

– Lao động  tưới cây, vệ sinh khối nuôi dưỡng

– Làm việc tại trường- Hoạt động chuyên môn bình thường

( GV)

Thứ 3Ngày 20/6 – Kiểm tra công tác ăn bán trúĐ/C Vân trực hè

Hoạt động chuyên môn  bình thường

( GV)

– Kiểm tra HSSS nuôi ( Đ/C Vân)

– Hoạt động chuyên môn ( GV)

Thứ 4Ngày 21/6 – Đ/C DUNG trực hè.-Hoạt động chuyên môn  bình thường( GV) – Hoạt động chuyên môn bình thường( GV)
Thứ 5Ngày 22/6 –  Đ/C Vân trực hèKiểm tra HS giáo viên

Hoạt động chuyên môn ( GV)

– Làm việc tại trường- Hoạt động chuyên môn ( GV)
Thứ 6Ngày 23/6 — Đ/C DUNG trực hèHoạt động chuyên môn ( GV)

Tổng hợp thu chi tháng 6

– Họp giao ban cấp ủy- Làm việc tại trường

– Hoạt động chuyên môn bình thường

( GV)

Thứ 7Ngày 24/6 – Đ/C Vân trực hèSinh hoạt chuyên môn chuyên đề

Nước và vệ sinh mùa hè”

– Sinh hoạt chuyên môn chuyên đề : – Sinh hoạt chuyên môn chuyên đềNước và vệ sinh mùa hè”

đ/c Phạm Thu Thủy – CTCĐ chủ trì