LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 tháng 8 năm 2017

Tháng Tám 10, 2017 8:29 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 tháng 8 năm 2017

Từ ngày 7/7 đến ngày 12/8

 

Thời gian

 

Nội dung công việc Ban giám hiệu

Trực ca

Thứ 2

7/8

–  Họp cấp ủy thống nhất kế hoạch năm học 2017-2018

– Họp hội đồng nhà trường, nhận xét đánh giá công tác hè, phân công nhiệm vụ cho giáo  viên, BGH, các tổ khối

Đ/c Dung
Thứ 3

8/8

Phân công điều tra  phổ cập, công tác BDTX cho giáo viên

Họp công đoàn

Đ/c Vân

Đ/ C Thuỷ

Thứ 4

9/8

– Hoàn thiện hồ sơ báo cáo lãnh đạo xã về  mục tiêu, kế hoạch xây dựng CSVC năm học 2017-2018

Họp kế toán 1 ngày

Đ/c Dung

Đ/ C  Tuất

Thứ 5

10/8

-Tổng hợp Phổ cập các thôn đội

– Tổ chức lao động toàn trường

Đ/C Vân

Đ/c Dung + Thuỷ

Thứ 6

11/8

– Vệ sinh trường lớp

– Tập huấn chuyên môn tại Cửa lò + Quê Bác

Đ/c Dung

Đ/ C Thuỷ + Tuất

Thứ 7

12/8

–         Vệ sinh trong ngoài lớp học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đón trẻ

–          Tập huấn chuyên môn môn tại Cửa lò + Quê Bác

Đ/c Dung+ Vân+ GV

Đ/ C Thuỷ + Tuất

Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ thông báo trực tiếp

Hiệu trưởng

( Đã ký)

 

Hoàng Thị Dung