ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON NAM SƠN

Tháng Chín 30, 2017 10:23 sáng

Thực hiện sự chỉ đạo và được sự đồng ý của Ban Thường Vụ LĐLĐ huyện, Chi bộ trường MN Nam Sơn. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường MN Nam Sơn đã khẩn trương và nghiêm túc chuẩn bị các nội dung của Đại hội theo yêu cầu chỉ đạo Đại hội của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện.

Hôm nay, ngày 30/9/2017 CĐCS Trường Mầm non Nam Sơn tiến hành Đại hội toàn thể đoàn viên công đoàn lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội lần này có nhiệm vụ rất quan trọng là Tổng kết đánh giá một cách khách quan toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết, đồng thời rút ra nguyên nhân tồn tại, những việc chưa làm được của Ban Chấp hành CĐCS trong phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Từ đó, Đại hội sẽ quyết định đưa ra Nghị quyết định hướng cho hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

IMG_1423

 

Một số hình ảnh Đại hội công đoàn Trường Mầm non Nam Sơn

IMG_1437

 

Đ/c Đỗ Văn Thắng – Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nam Trực về dự chỉ đạo Đại hội

IMG_1431

 

Đ/c Phạm Thu Thuỷ – CT công đoàn CS nhiệm kỳ 2012-2017 lên báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 5 và dự thảo phương hướng hoạt động CĐCS lần thứ 6, nhiệm kỳ

2017 – 2022

IMG_1446

 

Đ/c Nguyễn Thị Nhâm Tuất thay mặt Đoàn thư ký thông qua

Nghị quyết Đại hội