LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 22 tháng 4 năm 2019 đến ngày 26 tháng 4 năm 2019

Tháng Tư 22, 2019 9:03 sáng

                                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

              Từ ngày 22 tháng 4  năm 2019 đến ngày 26 tháng 4 năm 2019

Ngày Nội dung công việc  Người thực hiện
Thứ 2Ngày 22/4 – Hoạt động chuyên môn hàng ngày– Rà soát kiểm tra HSSS  nuôi và  kiểm tra vệ sinh bếp ăn  – Đ/c Hoàng Thị Dung– Đ/c Nguyễn Thị Vân
Thứ 3Ngày 23/4 – Lập danh sách các cháu trong diện hộ nghèo, cận nghèo, lậph danh sách chàu được lĩnh tiền khuyến học xã năm 2019– Triển khai công văn  số 57  bảo hiểm xã hội….

Công văn 240 tinh giảm  biên chế ngành GD

– Đ/c Nguyễn Thị Vân 

–  Đ/c Hoàng Thị Dung

 

–  Đ/c Hoàng Thị Dung

 

Thứ 4Ngày24/4 –  Họp PGD về Công văn 1129, Cv chuẩn HT vàg nghê nghiệp giáo viên– Hoạt động chuyên môn hàng ngày

 –  Xây dựng thực đơn tuần  1+2 tháng 5/2019

– Đ/c Hoàng Thị Dung

– Đ/c Nguyễn Thị Vân

 

Thứ 5Ngày 25/4

 

–  Làm việc tại  đơn vị, làm sổ nuôi trong  ngày– Duyệt Kế hoạch tháng 5 /2019

– Tham mưu xây dựng khu vui chơi của bé

– Đ/c Nguyễn Thị Vân – Đ/c Hoàng Thị Dung
Thứ 6Ngày 26/4

 

–  Làm việc tại đơn vị, làm sổ nuôi trong  ngày– Họp Hội đồng thống nhất chương trình theo Công văn xây dựng thư viện thân thiện – Đ/c Nguyễn Thị Vân – Đ/c Hoàng Thị Dung

Hiệu trưởng


           Hoàng Thị Dung