Lịch công tác tuần từ 18/6 đến 23/6/2018

Tháng Sáu 15, 2018 9:38 sáng

Lịch công tác tuần từ 18/6 đến 23/6/2018

Ngày Sáng + Chiều Ban giám hiệu trực
 Thứ 2

 

– Làm việc tại cơ quan– Theo dõi, kiểm tra công tác đón trẻ học hè   – Đ/c Hoàng Thị Dung
 Thứ 3 – Làm việc tại cơ quan– Hoàn thiện thống kê năm học – Đ/c Nguyễn Thị Vân
Thứ 4  –  Làm việc tại cơ quan– Hoàn thiện hồ sơ Cô lê Thị Nhung về nghỉ chế độ

 

– Đ/c Hoàng Thị Dung
Thứ 5  –  Làm việc tại cơ quan– Xây dựng thực đơn cho trẻ  

 – Đ/c Nguyễn Thị Vân

 Thứ 6

 

–  Làm việc tại cơ quan– Kiểm tra bếp nuôi + Cơ sở vật chất nhà trường – Đ/c Hoàng Thị Dung 
Thứ 7 – Làm việc tại cơ quan– Tổng hợp trẻ đến trường học hè –  Đ/c Nguyễn Thị Vân