Lịch công tác tuần từ 28/5 đến 01/6/2018

Tháng Năm 25, 2018 3:16 chiều

Lịch công tác tuần từ 28/5 đến 01/6/2018

Ngày Sáng Chiều
 

Thứ 2

28/05

– Làm việc tại cơ quan

– Hoàn thiện hồ sơ trẻ vào lớp 1

– Chuẩn bị sản phẩm trưng bày tại ngày Hội STEM theo Kế hoạch số 136/KH-PGD ngày 23/05/2018.

– Làm việc tại cơ quan

– Chuẩn bị sản phẩm trưng bày tại ngày Hội STEM theo Kế hoạch số 136/KH-PGD ngày 23/05/2018.

 

 

Thứ 3

29/05

–  Hoàn thiện hồ sơ trẻ vào lớp 1

– Hoàn thiện hồ sơ thi đua

– Chuẩn bị sản phẩm trưng bày tại ngày Hội STEM theo Kế hoạch số 136/KH-PGD ngày 23/05/2018
Thứ 4

30/05

–  Hoàn thiện hồ sơ trẻ vào lớp 1

– Hoàn thiện hồ sơ thi đua

 – Nộp các loại báo cáo, thống kê cuối

năm học tại Sở GD&ĐT Nam Định

–  Hoàn thiện hồ sơ trẻ vào lớp 1

– Hoàn thiện hồ sơ thi đua

– Công tác chuẩn bị cho ngày 1/6

Thứ 5

31/05

–  Hoàn thiện hồ sơ trẻ vào lớp 1

– Hoàn thiện hồ sơ thi đua

–  Hoàn thiện hồ sơ trẻ vào lớp 1

– Hoàn thiện hồ sơ thi đua

 

Thứ 6

01/06

–  Hoàn thiện hồ sơ trẻ vào lớp 1

– Hoàn thiện hồ sơ thi đua

– công tác thưởng, phát quà cho trẻ nhân ngày 1/6

– Tham gia ngày Hội STEM.tại trường

Trung học cơ sở Nguyễn Hiền.

                                                         Hiệu trưởng

                                                  Hoàng Thị Dung