VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NGÀY CHỦ NHẬT XANH NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2018

Tháng Tám 8, 2018 3:08 chiều

                          MỘT SỐ HÌNH ẢNH   VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

NGÀY CHỦ NHẬT XANH NGÀY 01  THÁNG 8 NĂM 2018

      Thực hiện Công văn số 101/HU – VPHU của   HUYỆN ỦY Nam Trực ngày 8 tháng 3 năm 2018

Công văn số 60/PGD ĐT huyện Nam Trực về việc lao động VSMT ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018. 

Sự chỉ đạo và phân công nhiệm  vụ của UBND xã Nam Tiến và  Kế hoạch tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường của Hiệu trưởng  trường Mầm non Nam Sơn về việc tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường năm 2018,  .

           Hôm nay 01/8 /2018 tập thể CB, GV, NV trường Mầm non Nam Sơn tổ chức ra quân làm tổng vệ sinh môi trường tại khu vực trước trong trường và trên đường, dưới sông trên đoạn đường dài gần 1 km.

Với sự chỉ đạo có hiệu quả của Ban chỉ đạo công tác Vệ sinh môi trường của nhà trường, chúng tôi đã  làm viêc nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao, làm tổng vệ sinh sạch sẽ khu vực đường trục trước trường học, khơi thông cống rãnh thoát nước, xử lý rác thải, làm tổng vệ sinh khuôn viên trong nhà trường và chăm sóc cây xanh để tạo môi trường sạch đẹp,trong lành.

Buổi ra quân làm tổng vệ sinh môi trường của tập thể CB, GV, NV trường Mầm non Nam Sơn đã diễn ra nghiêm túc, nhiệt tình, trách nhiệm đã  đạt  hiệu quả cao và được địa phương  cùng nhân dân đánh giá cao.

                                       MỘT SỐ HÌNH ẢNH   VỆ SINH MÔI TRƯỜNG