Tập huấn ngày 11/5/2018 v/v hướng dẫn quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục

Tháng Năm 12, 2018 9:33 sáng

Tập huấn ngày 11/5/2018 v/v hướng dẫn quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục

Căn cứ Công văn số 1527/BGD&ĐT- CNTT ngày 17/4/2018 v/v hướng dẫn quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục

Phòng giáo dục Nam Trực đã chỉ đạo triển khai và tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục

Chiều ngày 11/5/2018  lớp tập huấn dành cho CB,QL,GV ngành mầm non được tổ chức rất hiệu quả, có sự tham gia chỉ đạo sát sao của các ông, bà chuyên viên PGD&ĐT Nam Trực và 100% các học viên đã đăng ký đi tập huấn rất đầy đủ, sau một buổi tập huấn  miệt mài, trách nhiệm của các đ/c cán bộ đã tập huấn và các đ/c chuyên viên tổ chức tập huấn, giảng bài, chỉ việc và sửa bài Hội nghị  tập huấn đã thu được kết quả rất khả quan.

Sau đây là một số hình ảnh  tập huấn

IMG_1896IMG_1897IMG_1897IMG_1899IMG_1901