Ra quân tổng vệ sinh môi trường

Tháng Hai 24, 2019 12:19 chiều

Thực hiện sự chỉ đạo các cấp, hôm nay trường mầm non Nam Sơn tiếp tục ra quân tổng vệ sinh môi trường

Dưới đây là một số hình ảnh của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Nam Sơn thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường

BeautyPlus_20190223152906766_save

BeautyPlus_20190223152705367_save

20181104_080014