Ve sinh moi truong

VSMT Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng môi trường Sáng – Xanh-Sạch – Đẹp, ngày 17 /3 vừa qua trường chúng tôi ra quân tổng vệ sinh trên đường, dưới sông trong không khí sôi nổi, tự giác trách nhiệm…

Ý nghĩa sâu sắc của ngày 19/8/1945

Ý nghĩa sâu sắc của ngày 19/8/1945 Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân…