20180308_154329

Tổng kết công tác Đảng

Chi bộ trường mầm non Nam Sơn tổ chức ” Lễ tổng kết công tác xây dựng  Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017″                   – Thực hiện Kh số 01/KH/ĐU. Ngày 03/12/2017, sự chỉ đạo của…

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON NAM SƠN

Thực hiện sự chỉ đạo và được sự đồng ý của Ban Thường Vụ LĐLĐ huyện, Chi bộ trường MN Nam Sơn. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường MN Nam Sơn đã khẩn trương và nghiêm túc chuẩn bị…