20180905_080520

Lễ Khai Giảng năm học 2018-2019

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Nam Trực. Được sự nhất trí của các cấp các ngành. Hôm nay trường mầm non Nam Sơn long trọng tổ chức Lễ Khai Giảng năm…

Tập huấn chuyên môn năm học 2017-2018

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Nam Trực Được sự nhất trí của BGH trường mầm non Nam Sơn, hôm nay ngày 03/9/2017, trường Mầm non Nam Sơn tổ chức Triển khai chuyên môn năm học 2017-2018. đ/c Hoàng Thị Dung -…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2017   Căn cứ Kế hoạch số110/KH-PGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch hoạt động hè năm 2017. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -…

Giới thiệu

Trường mầm non Nam Sơn nằm trên trục đường Đen thuộc địa phận xã Nam Tiến, trường được chia tách từ trường màm non Nam Tiến Từ năm 2005 Hiệu trưởng

Giới thiệu

Trường Mầm non Nam Sơn nằm trên trục đường đen, thuộc xã Nam Tiến, được chia tách từ trường Mầm non Nam Tiến năm 2005. Tập thể CB, GV nhà trường luôn đoàn kết đưa nhà trường từng bước ngày…