LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 11

  Thời gian Sáng Chiều Thứ hai, ngày 30/10 Họp giao ban đầu tuần Kiểm tra hồ sơ các khối nhà trẻ+3 tuổi Thứ ba, ngày 31/10 Dự gờ các nhóm,…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 tháng 8 năm 2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 tháng 8 năm 2017 Từ ngày 31/7 đến ngày 5/8   Thời gian   Nội dung công việc Ban giám hiệu Trực ca Thứ 2 31/7 –  Họp cấp ủy thống nhất kế hoạch năm học 2017-2018 – Họp hội…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 tháng 7 năm 2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 tháng 7 năm 2017 Từ ngày 24/7 đến ngày 29/7   Thời gian   Nội dung công việc Ban giám hiệu Trực ca Thứ 2 24/7 – Công tác tiếp phụ huynh trong  hè – Tổng hợp học sinh học…

Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2017

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 tháng 3 năm 2017 Từ ngày 27/3 đến ngày 01/4/2017               Ngày/tháng Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 27/3 – Làm việc tại trường -Hoạt động chuyên môn ( GV) – Lao động vệ sinh khối – Làm việc…