Hiến máu tình nguyện năm 2019

Hiến máu tình nguyện năm 2019 Hàng năm cứ vào dịp tháng 3, tiết thanh minh trong sáng và ngày chủ nhật hồng, toàn thể CC-VC-…

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NGÀY CHỦ NHẬT

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NGÀY CHỦ NHẬT Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xây dựng…