Cảm nghĩ về “Ngày của cha” !

Cảm nghĩ về  “Ngày của cha” !                   Ngày của cha   là ngày con cái tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục đối với cha. Đặc biệt…

CẢM NGHĨ VỀ NGÀY 8/3/2018

CẢM NGHĨ VỀ NGÀY 8/3/2018 Kính thưa các đồng chí và toàn thể chị em! Hòa chung với khí thế  hào hùng của dân tộc ta đón chào một mùa xuân mới – mùa xuân của đất trời, mùa xuân của con người…

ẢM NGHĨ VỀ NGÀY 8/3/2018

CẢM NGHĨ VỀ NGÀY 8/3/2018 Kính thưa các đồng chí và toàn thể chị em! Hòa chung với khí thế  hào hùng của dân tộc ta đón chào một mùa xuân mới – mùa xuân của đất trời, mùa xuân của con người…