Lễ hội Triệu Việt Vương ngày 12 tháng 8 năm 2018

Triệu Việt Vương tên thật là Triệu Quang Phục, trị vì đất nước từ năm 548 đến năm 571. Triệu Quang Phục sinh ra trong một gia đình đời đời làm hào trưởng vùng đất Chu Diên. Năm 542, Triệu Quang…

Ý nghĩa sâu sắc của ngày 19/8/1945

Ý nghĩa sâu sắc của ngày 19/8/1945 Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân…

THÁNG 5 VỀ CHÚNG CON NHỚ BÁC

THÁNG 5 VỀ CHÚNG CON NHỚ BÁC   Sau khi học Nghị quyết trung ương về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng con…