VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NGÀY CHỦ NHẬT

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NGÀY CHỦ NHẬT Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xây dựng…

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NGÀY CHỦ NHẬT

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NGÀY CHỦ NHẬT Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xây dựng…

THÔNG BÁO DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

THÔNG BÁO DỊCH TẢ  LỢN CHÂU PHI Theo báo cáo mới nhất của Chi cục Thú y Ninh Bình, Nam Định, hai địa phương này vừa phát hiện ổ…