Ý nghĩa sâu sắc của ngày 19/8/1945

Ý nghĩa sâu sắc của ngày 19/8/1945 Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân…

THÁNG 5 VỀ CHÚNG CON NHỚ BÁC

THÁNG 5 VỀ CHÚNG CON NHỚ BÁC   Sau khi học Nghị quyết trung ương về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng con…