20180905_080520

Lễ Khai Giảng năm học 2018-2019

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Nam Trực. Được sự nhất trí của các cấp các ngành. Hôm nay trường mầm non Nam Sơn long trọng tổ chức Lễ Khai Giảng năm…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2017   Căn cứ Kế hoạch số110/KH-PGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch hoạt động hè năm 2017. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -…