BIỆN PHÁP PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC

Tháng Tư 20, 2018 9:18 sáng

    PGD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NAM SƠN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                     

                                                         Nam Tiến, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

 

BIỆN PHÁP

PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC

XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC

Là người quản lý tôi nhận thức được rằng: Xã hội hóa giáo dục (XHHGD) là làm cho giáo dục trở thành của xã hội, hay nói cách khác là huy động toàn xã hội tham gia làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Các cấp ủy và tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị – xã hội – kinh tế, các gia đình và cá nhân đều có trách nhiệm tích cực góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, đóng góp trí tuệ, nhân lực, vật lực cho giáo dục; kết hợp giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội; tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh mọi nơi, trong từng cộng đồng, từng tập thể. Trong khi nguồn lực của nhà nước đầu tư cho giáo dục vẫn còn hạn hẹp thì việc huy động đẩy mạnh XHHGD là rất cần thiết.

Xác định tầm quan trọng của công tác XHHGD, tại địa bàn xã Nam Tiến nói chung và trường MN Nam Sơn nói riêng, trong những năm học qua chúng tôi luôn quan tâm và coi đây là một nhiệm vụ song song với nhiệm vụ đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng học sinh trong nhà trường. Từ đó tìm ra giải pháp hữu hiệu để thực hiện tốt công tác XHHGD, huy động mọi người tham gia làm giáo dục từng bước có hiệu quả.

I.Khái quát đặc điểm tình hình nhà trường:

* Thuận lợi.

Trong những năm gần đây chất lượng giáo dục, giảng dạy của nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực, quy mô trường lớp được xây dựng và củng cố, đội ngũ giáo viên được tăng cường về số lượng, trẻ hoá về độ tuổi, cơ bản đáp ứng về chuyên môn nghiệp vụ.  

Nhận thức của phụ huynh về cấp học mầm non đã có sự tiến bộ. Phụ huynh đã có sự quan tâm và phối kết hợp cùng với nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ và trong các hội thi, các buổi tập huấn nói chuyện chuyên đề….

* Khó khăn.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên thì cũng có nhiều yếu tố ảnh hưởng lớn tới công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn, đó là: Đời sống của nhân dân không đồng đều, vẫn còn hộ nghèo, một bộ phận nhân dân đang rất khó khăn, không có điều kiện để chăm lo cho con em học tập; Mặt bằng dân trí đang ở mức thấp, nhận thức về việc học, việc chăm lo rèn luyện, giáo dục nhân cách cho con em của một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Một số ông bà bố mẹ học sinh có nhận thức lệch lạc dẫn đến tình trạng, đi học không chuyên cần ảnh hưởng lớn đến hiệu quả giáo dục; Điều kiện gia đình khó khăn, đông con, có tới 6 cặp vợ chồng  có 3 con theo học tại trường vì vậy rất  khó khăn cho việc vận động gia đình kết hợp cùng nhà trường thúc đẩy công tác XHHGD phát triển.

  1. Các giải pháp phối hợp với phụ huynh trong việc thực hiện XHHGD trong nhà trường:

Từ  thực trạng trên, để từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, huy động được mọi nguồn lực hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục của huyện Nam Trực nói chung và trường mầm non nam Sơn nói riêng, chúng tôi đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, đó là:

* Thứ  nhất: Công tác tham mưu và tuyên truyền

Để thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn xã, nhà trường đóng vai trò chủ đạo, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội khác; tích cực tham mưu với Đảng uỷ, chính quyền cùng với nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về yêu cầu của xã hội về chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay. Sự cần thiết của việc học tập nhằm tạo hành trang cho con em có đủ tự tin để làm chủ bản thân, làm chủ xã hội, tự lập thân, lập nghiêp, trở thành những công dân hữu ích cho xã hội. Yêu cầu của công tác tuyên truyền là phải cụ thể, vận động mọi lực lượng xã hội, mọi người dân tham gia. Như tổ chức  tuyên truyền trong tiếp xúc và họp phụ huynh, trong các buổi họp phụ huynh.

Từ đó nêu cao được tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ khu, các ban ngành đoàn thể cùng vào cuộc với nhà trường trong công tác vận động nhân dân để thúc đẩy các bậc phụ huynh tự giác chăm lo đến công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở nhà cũng như ở lớp.

          Tranh thủ sự hỗ trợ về thời gian, công sức, sự đóng góp vật chất của các bậc phụ huynh kết hợp với sự trang bị, hỗ trợ của ngành giáo dục và chính quyền địa phương      

Năm học 2004 – 2005 trường có 6 nhóm lớp không đáp ứng được nhu cầu đưa trẻ đến trường của nhân dân trên địa bàn. Tôi tích cực tham mưu xây bếp nuôi, khoan giếng nước, xây nhà vệ sinh, trồng cây xanh bóng mát và  trong năm học 2010-2011 bước đầu đã hoàn thiện một số công trình cần thiết cho trẻ hoạt động, đến năm 2013-2014 tôi lại tích cực tham mưu xây thêm 4 phòng học cao tầng đảm bảo đủ phòng học cho trẻ, nhu cầu trẻ ra lớp cao mà thực tể công tác nuôi ăn tại trường là rất cần thiết cho nên tôi lại tích cực tham mưu chuyển đổi  ao sau của cá nhân xây bếp ăn một chiều, 1 nhà kho tổng diện tích 60 m2

Năm học 2015-2016 được sự quan tâm của cộng đồng  xã hội, Tập đoàn dầu khí xây tặng 1 khu gồm 2 phòng học 2 tầng với diện tích 65m2/phòng, khang trang sạch đẹp

Năm học 2016 – 2017 được sự quan tâm của của ĐU-HĐND-UBND xã thực hiẹn đề án chuẩn Nông thôn mới đã xây tặng 1 khu gồm 2 phòng học 2 tầng với diện tích 65m2/phòng, khang trang sạch đẹp, và được sự quan tâm của các lãnh đạo cấp trên thiết kế xây tặng 1 khu vườn cổ tích với diện tích 500m2/rất  sạch đẹp và thóng mát.

Nhà trường  đã tập trung phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, huy động nhân lực, vật lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ cho giáo dục. Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh đã làm thay đổi đáng kể diện mạo của nhà trường học về cảnh quan trường lớp, điều kiện dạy và học của cô và trò, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục. Ngoài ra nhà trường chú trọng phối hợp với phụ huynh chủ động tổ chức tuyên truyền  với nhiều hình thức như:, “Thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo”…. Tổ chức các buổi truyền thông qua các hoạt động như: Khai giảng năm học mới, tết trung thu, tổ chức hội thi bé kể chuyện, hát hay, cô nấu ăn giỏi……Vì vậy việc thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục ở trường mầm non Nam Sơn  chính là nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, để từ đó các tầng lớp nhân dân, phụ huynh học sinh nhận thức sâu rộng về giáo dục, sẵn sàng tự nguyện đầu tư, đóng góp kinh phí, ngày công lao động để xây dựng trường lớp.

Thông qua các buổi tham quan thực tế và các cuộc họp phụ huynh, nhà trường đều đưa ra vấn đề mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất cùng trao đổi, bàn luận với phụ huynh học sinh. Không những vậy, để tạo lòng tin cho phụ huynh thì mọi khoản thu chi của lớp, của trường đều được công khai, minh bạch, mọi chi tiêu từ nguồn quỹ hội do phụ huynh học sinh quản lý… để phụ huynh học sinh thấy được những đóng góp của mình đều được sử dụng hợp lý và mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho con em mình.

             *Thứ hai: Nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dạy trẻ
          Chất lượng chăm sóc giáo dục là tiền đề quan trọng để tạo niềm tin cho phụ huynh  và là sức mạnh lan tỏa đến cộng đồng xã hội … Tích cực thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày giúp trẻ khỏe mạnh, phát triển toàn diện, thực hiện lịch khám sức khỏe, cân, đo, theo dõi đánh giá sức khỏe trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng, bồi dưỡng riêng cho trẻ như cho trẻ uống sữa … yêu cầu phụ huynh quan sát kiểm tra bữa ăn của trẻ, kết hợp việc tuyên truyền giáo dục theo từng chủ đề. Vận động phụ huynh ủng hộ đồ dùng đồ chơi phục vụ các chủ đề học của trẻ mở các buổi chuyên đề, tọa đàm có phụ huynh tham gia, phụ huynh ủng hộ khen thưởng qua các hội thi, khen thưởng sơ kết, tổng kết…
          * Thứ ba: Xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm
               Chủ trương của nhà trường là tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp cho toàn bộ khuôn viên trong và ngoài lớp. Chúng tôi đã phát động phong trào ” Tạo môi trường nhóm lớp” cùng với các bậc phụ huynh của mỗi lớp thi đua tận dụng vật liệu phế thải để tạo ra những bình hoa ngộ nghĩnh dễ thương treo ở các hành lang trong sân trường, vận động phụ huynh tặng các cây xanh nhỏ để tên trẻ vào bình cây xanh, ngoài các bình cây xanh nhỏ vận động phụ huynh ủng hộ cây kiểng trồng ngoài sân, nhờ vậy khuôn viên trường tạo được màu xanh tươi mát. Tất cả đã tạo nên được một môi trường thân thiện, để cho trẻ ”Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

* Thứ tư:  Huy động và quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực huy động từ sự đóng góp của cha mẹ học sinh.
               Ngoài chế độ quy định về các khoản thu chi, ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp chủ động bàn với cô giáo chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường cùng phối hợp đề xuất những ý kiến xây dựng tập thể nhóm lớp sạch đẹp, sau đó thống nhất trong hội nghị phụ huynh học sinh toàn trường. Xây dựng quy chế phối hợp giữa BGH nhà trường với ban đại diện cha mẹ học sinh phù hợp với đặc điểm, hoạt động của nhà trường của lớp: Tham gia giám sát các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, phối hợp tổ chức các ngày lễ hội, khen thưởng giáo viên giỏi, bé khỏe bé ngoan, cháu ngoan Bác Hồ, lễ hội mừng xuân và một số hội thi khác, trợ cấp cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, chi tiền điện, nước, sửa chữa nhỏ…
               Song song với việc huy động nguồn lực, quản lý chặt chẽ các nguồn lực được huy động là khâu quan trọng nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm kinh phí. Ban đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp tham gia điều hành các hoạt động cùng nhà trường. Ban đại diện giám sát các nguồn huy động việc chi và sử dụng vào các mục đích công khai rõ ràng, hàng năm tổng kết đánh giá các mặt mạnh mặt yếu, đề ra giải pháp khắc phục, thông báo trong cuộc họp phụ huynh toàn trường.

III. Kêt quả

        Năm học 2016-2017 hội phụ huynh xây tặng cổng trường, tường bao cho nhà trường tổng kinh phí 200.000.000 đồng. mua sách vở học liệu cho các con 53.000.000 đồng, quây tường bao lưới thép, sửa đồ chơi,mái lợp bảo vệ đồ chơi 53.000.000 tổng 306.000.000 đồng

          – Giúp cho phụ huynh nhận thức được vị trí, vai trò của giáo dục mầm non chính là giai đoạn đầu tiên hết sức quan trọng để tạo nguồn lực con người. Xây dựng, huy động và tổ chức các chi hội phụ huynh các lớp cộng đồng trách nhiệm đối với việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đó là sự kết hợp giữa nhà trường với gia đình để giúp trẻ phát triển, đó là việc giúp các gia đình có những kiến thức cần thiết để chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại gia đình.

          – Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền phối kết hợp với các bậc phụ huynh trong việc thực hiện công tác XHH, Cơ sở vật chất nhà trường khang trang sạch đẹp, đảm bảo khung cảnh sư phạm ngoài sự đầu tư của ngân sách nhà nước.

                  Những kết quả về việc thực hiện xã hội hóa giáo dục của nhà trường vẫn còn  khiêm tốn, chưa đáp ứng đầy đủ được yêu cầu của giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Song đó là thành quả rất đáng trân trọng vì là kết quả của sự nỗ lực vượt lên nhiều khó khăn của tập thể sư phạm nhà trường, sự chỉ đạo và giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể nhân dân và những người làm công tác giáo dục trên địa bàn Huyện Nam Trực . Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý  trường chúng tôi phải có tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm thực hiện XHHGD để nâng cao chất lượng giáo dục một cách mạnh mẽ hơn.

                                                                 Hiệu trưởng

                                                             Hoàng Thị Dung